филтри ˆ

Achiziționarea mojarului Katei Bethlen, 1979

Местоположение

Начална година на събитието

  • 1979

Основни актьори

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Jánosi, Csongor

Събитие на

Списък библиография

Baráth, Béla Levente. 2016. Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18-19. században - a Carolina Resolutiótól az 1848. évi XX. Törvénycikkig (Churches and church policy in Hungary and Transylvania in the eighteenth and nineteenth centuries - From the Resolutio Carolina till the Law Article XX from 1848). Debrecen: Tiszántuli Református Egyházkerületi Gyűjtemények.

Bethlen, Kata. 1984. Bethlen Kata önéletírása (Kata Bethlen's autobiography). Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Bethlen, Kata and Sándor Tonk. 1998. Árva Bethlen Kata (“Orphan” Bethlen Kata). Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület.

Bethlen, Kata and Melinda Lakatos-Bakó. 2002. Árva Bethlen Kata levelei (The Letters of “Orphan” Bethlen Kata). Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület.

Hegyaljai Kiss, Géza. 1922. Árva Bethlen Kata (1700-1759). Tanulmány a XVIII. századi magyar irodalom köréből (“Orphan” Bethlen Kata, 1700-1759: Study from the circle of the eighteenth-century Hungarian literature]. Budapest: Hornyánszky.

Simon, Melinda and Ágnes Szabó. 1997. Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója (Reconstruction of Kata Bethlen's library). Szeged: Scriptum.

Bethlen, Anikó, interview by Jánosi, Csongor , January 10, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-01-16 16:10:26