филтри ˆ

ARS – First Series Collection

Thumbnail

Местоположение

Езици

  • Сръбски

Име на колекцията

  • ARS - First Series

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • публикации: 10-99

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • национален

Място на създаване

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Krstić Draško, Marija

Списък библиография

Popović, Milorad, interview by Krstić Draško, Marija, October 27, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 20:15:29