филтри ˆ

Memorialul Sighet - Colecția muzeală

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Немски
 • Полски
 • Румънски
 • Унгарски
 • Френски
 • Чешки

Име на колекцията

 • The Memorial of the Victims of Communism and of the Resistance

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • артефакти: 10-99
 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 10-99
 • облекло: 10-99
 • публикации: 100-499
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 100-499
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499
 • снимки: 1000-
 • техническо оборудване (пишещи машини, размножителни устройства, аудио-видео оборудване, и т.н.): 10-99

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

 • международен

Основател

Дата на създаване

 • 1993

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • completely open to the public

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Petrescu, Cristina
 • Pătrăşconiu, Cristian Valeriu

Списък библиография

Rusan, Romulus. 2016. Catalogul cărților publicate de Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului, 1994-2016 (Catalogue of the books published by the International Centre for Studies into Communism, 1994-2016). Bucharest: Fundația Academia Civică.

Rusan, Romulus. 2017. Istorie, memorie, memorial sau Cum se construiește un miracol (History, memory, memorial or How a miracle is built). Bucharest: Fundația Academia Civică.

The Memorial to the Victims of Communism and to the Resistance, Sighet, Romania, Guide and Activity, 1993-2014. Bucharest: Civic Academy Foundation.

Blandiana, Ana, Ioana, Boca, interview by Pătrăşconiu, Cristian Valeriu , September 28, 2017, September 16, 2017, September 13, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 20:13:28