филтри ˆ

No Art Collection

Местоположение

Езици

  • Хърватски

Име на колекцията

  • No Art Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • други произведения на изкуството (които не могат да бъдат класифицирани като картини, скулптури, графики и др.): 0-9
  • картини: 0-9
  • скулптури: 0-9
  • снимки: 0-9

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

  • международен

Основател

Дата на създаване

  • 1974

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • visits by appointments

Публикации

Списък библиография

Dodig Trokut, Vladimir , interview by Bing, Albert , December 22, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 22:06:37