филтри ˆ

Vanda Zaborskaitė collection

Местоположение

Езици

  • Литовски

Име на колекцията

  • Vanda Zaborskaitė collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 500-999

Географски обхват

  • национален

Основател

Дата на създаване

  • 2010

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • all closed to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

Списък библиография

Stonytė, Virgilija , interview by Grybkauskas, Saulius, April 27, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Gasiliūnas, Virginijus , interview by Sirutavičius, Vladas , Grybkauskas, Saulius, August 17, 2016, March 28, 2017, November 03, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:39:36