филтри ˆ

Nebojša Popov Collection

http://www.yugopapir.com/2014/10/nebojsa-popov-sociolog-omladinski.htmlFoto: Milan Simic

Местоположение

Езици

  • Сръбски

Име на колекцията

  • Personal fond of Nebojša Popov

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • публикации: 100-499
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499

Оператор(и)

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • регионален

Основател

Дата на създаване

  • 1966

Място на създаване

Създатели на съдържание

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Radović, Sanja

Списък библиография

Prpa, Branka, interview by Nießer, Jacqueline, October 24, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 11:18:39