филтри ˆ

Pavel Doronin - Colecția de la Arhiva SIS Moldova

Front cover of the first volume of Pavel Doronin's KGB file, 1971

Местоположение

Езици

  • Руски

Име на колекцията

  • Pavel Doronin Collection at SIS Archive Moldova

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 0-9
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499
  • снимки: 0-9

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • национален

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Cusco, Andrei

Списък библиография

Cașu, Igor , interview by Cușco, Andrei, December 21, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:31:14