филтри ˆ

A Duna Kör egyesület iratai

Местоположение

Езици

  • Унгарски

Име на колекцията

  • Documents of the Danube Circle's Association (1988-2006)

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
  • филм: 10-99

Оператор(и)

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Основател

Дата на създаване

  • 2010

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Подкрепящи

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Pál, Zoltán

Списък библиография

Droppa, György , interview by Pál, Zoltán, August 31, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-03-07 14:09:26