филтри ˆ

László Végh Archive

Местоположение

Езици

 • Унгарски

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • други: 100-499
 • звукови записи: 10-99
 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 100-499
 • музикални записи: 1000-
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
 • снимки: 100-499

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

 • международен

Основател

Дата на създаване

 • 1958

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • all closed to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Beöthy, Balázs

Списък библиография

Kürti, Emese, interview by Beöthy, Balázs, December 06, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-01-14 14:16:59