филтри ˆ

Edvard Kocbek Collection

Местоположение

Езици

 • Италиански
 • Немски
 • Словенски
 • Сръбски
 • Френски
 • Хърватски

Име на колекцията

 • Edvard Kocbek Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • публикации: 1000-
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 1000-

Собственик/ци

Географски обхват

 • международен

Основател

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • completely open to the public

Публикации

 • None.

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Kljaić, Stipe

Списък библиография

1) Kocbek, Edvard. Strah in pogum, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1951

2) Omerza, Igor. Edvard Kocbek - Osebni dosje št. 584, Ljubljana: Karantanija, 2010

Omerza, Igor, interview by Kljaić, Stipe , May 25, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 08:28:34