филтри ˆ

Emigrantska zbirka Joze Kljakovića

Местоположение

Езици

 • Испански
 • Италиански
 • Хърватски

Име на колекцията

 • Jozo Kljaković Émigré Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • публикации: 1000-
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 1000-

Участник/ци в събирането

 • Dukić, Josip

Географски обхват

 • международен

Основател

Дата на създаване

 • 1943

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • visits by appointments

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Kljaić, Stipe

Списък библиография

Dukić, Josip. "Life and Work of Joze Kljaković outside Croatia 1943-1968", Tusculum 1, no. 1. (2008), 181-198.

Dukić, Josip. "Two episodes from the life of Joze Kljaković: the ’Yugoslav phase’ and a controversial article about the Second Vatican Council," Crkva u svijetu 46, no. 1. (2011), 96.-119.

Dukić, Josip, interview by Kljaić, Stipe , August 29, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 13:55:55