филтри ˆ

Grupări ale Disidenței Religioase – Colecție Ad-hoc la CNSAS

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Румънски
 • Унгарски

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 100-499
 • публикации: 1000-
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 1000-
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
 • снимки: 1000-

Географски обхват

 • международен

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • completely open to the public

Публикации

 • Silveşan, Marius; Răduţ, Bogdan Emanuel. 2014. Cultele neoprotestante și drepturile omului în România. Cluj-Napoca: Editura Risoprint.

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Pintilescu, Corneliu

Списък библиография

Calciu-Dumitreasa, Gheorghe. 2001. Războiul întru Cuvânt. Cuvintele către tineri şi alte mărturii (The war for the Word. Words to the young and other testimonies), Bucharest: Editura Nemira.

Dobrincu, Dorin, 2012, “‘Cultele neoprotestante şi drepturile omului în România’. Un memoriu din 1977” (“The neo-protestant denominations and human rights in Romania”: a memorandum of 1977), Arhiva Moldaviae 4: 351–402.

Ioniţă, Nicolae, 2008. “‘Martorii lui Iehova’ în Arhivele Securităţii Române – Problema tolerării activităţii cultului” (“Jehovah`s Witnesses” in the archives of the Romanian Securitate – the issue of tolerating the activities of the denomination). Caietele CNSAS 1 (2): 199-236.

Muntean, Aurelian (2005). “Church-state relations in Romania: problems and perspectives of interdenominational cooperation at the level of church-based NGOs.” Journal for the Study of Religions and Ideologies 4 (12): 84-100.

Neagoe-Pleşa, Elis and Liviu, Pleşa. 2005. “Cultele neoprotestante din România în perioada 1975–1989” (The neo-protestant denominations in Romania in the period 1975–1989). In Partidul, Securitatea şi cultele (The Party, the Securitate and the religious denominations) edited by A.N. Petcu, 363–364. Bucharest, Nemira.

Oprea, Marius. 2003. “Problema 132: Biserica Româno-unită în atenţia securităţii” (Issue 132: The Romanian Greek Catholic Church under the observation of the Securitate). In Istoria Bisericii Greco-catolice sub regimul comunist (1945–1989). Documente şi mărturii (The history of the Greek Catholic Church under the communist regime (1945–1989): Documents and testimonies), edited by Cristian Vasile. Iaşi: Polirom.

Petcu, Adrina Nicolae. 2005. Securitatea şi Cultele în 1949 (The Securitate and the religious denominations in 1949). In Partidul, Securitatea şi cultele (The Party, the Securitate and the religious denominations) edited by A.N. Petcu, 189–192. Bucharest, Nemira.

Ramet, S. P. 1991. “Politics and religion in Eastern Europe and the Soviet Union.” In Politics and Religion in the Modern World, edited by G. Moyserm, 67–96. London: Routledge. 

Ramet, Sabrina P. 1992. Protestantism and Politics in Eastern Europe and Russia: The Communist and Postcommunist Eras. Durham, NC: Duke University Press.

Tismăneanu, V., D, Dobrincu, and C, Vasile eds. 2007. Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raport final (The Presidential Commission for the Analysis of the Communist Dictatorship in Romania. Final Report), Bucureşti, Humanitas.

Vasile, Cristian. 2005. Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist (1945–1959) (The Romanian Orthodox Church in the first communist decade (1945–1959)), Bucureşti: Curtea Veche, 2005.

Moldovan, Silviu, interview by Pintilescu, Corneliu, September 12, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 14:54:17