филтри ˆ

Archiwum Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej

Logo of the Poznań Anarchist Library.
Archive of the Poznan Anarchist Library consists of books, magazines and brochures on the anarchist, labor and socialist movements, as well as social fights, strikes and revolutions. Collection includes some unique pre-war materials, as well as publications from the second and the third circuit (zines, posters, badges).

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Немски
 • Полски

Име на колекцията

 • Poznań Anarchist Library Archive

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • графика: 500-999
 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 100-499
 • музикални записи: 100-499
 • публикации: 1000-
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-

Оператор(и)

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

 • национален

Основател

Дата на създаване

 • 1997

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

 • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Stanczyk, Xawery

Списък библиография

„Biuletyn Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej”, no 1-5, 2003-2007.

Jarosław Urbański, „Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting, anarchitektura”, Wydawnictwo Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej, Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka, Poznan 2005.

Hojak, Maciej, interview by Stanczyk, Xawery, August 30, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 14:54:36