филтри ˆ

Igor Cașu - Colecție Privată

Местоположение

Езици

 • Румънски
 • Руски

Име на колекцията

 • Igor Cașu Private Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • други: 100-499
 • звукови записи: 0-9
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 0-9
 • снимки: 10-99

Оператор(и)

Собственик/ци

Основател

Дата на създаване

 • 2006

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • all closed to the public

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Cusco, Andrei
 • Petrescu, Cristina

Списък библиография

Cașu, Igor. 2012. “Political Repressions in the Moldavian SSR After 1956: Towards a Typology Based on KGB Files.” Dystopia: Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes, 1 (1-2): 89-127.

Cașu, Igor , interview by Cușco, Andrei, October 29, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-01-22 16:40:00