филтри ˆ

Barnea, Alexandru 

Местоположение

Място на раждане

  • Bucharest, Romania

Дата на раждане

  • 1944

Роля „Участник в събирането“

MISSING:hasAuthorsOfEntry

  • Petrescu, Cristina
  • Pătrăşconiu, Cristian Valeriu

Събрал материали за

Списък библиография

Barnea, Alexandru, interview by Pătrăşconiu, Cristian Valeriu , November 01, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-01-14 15:17:37