филтри ˆ

Dinko Tomašić Collection

Местоположение

Езици

  • Английски
  • Хърватски

Име на колекцията

  • Dinko Tomasic Personal Papers

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • публикации: 100-499
  • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 500-999

Участник/ци в събирането

  • Patton, Sarah

Географски обхват

  • международен

Основател

Дата на създаване

  • 1945

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kljaić, Stipe

Списък библиография

Cicak, Fedor. „National Communism and Soviet Strategy, by Dinko A. Tomasic.“ Indiana Law Journal 33 (1957), no. 124-132.

Kadić, Ante. „Dinko Tomašić and his death.” Studia Croatica 16 (1975), br. 58-59. Accessed December 13, 2018. http://studiacroatica.blogspot.com/2013/02/el-prof-dinko-tomasic-1902-1975.html

Kljaić, Stipe. 2017. Never more Yugoslavia – Intellectuals and Croatian National Question (1929-1945). Zagreb: Hrvatski institut za povijest.

Rihtmann Auguštin, Dunja. „Dinko Tomašić and Croatian Ethnology/Sociology.” Social Researchs: review for general social questions 8 (1993), no. 6, 969-973.

Tomašić, Dinko. „National promblems and Partisan’s Yugoslavia.” Social Researchs: review for general social questions 8 (1993), no. 2, 927-938. (translated with English by Andreja Štor)

Patton, Sarah, interview by Kljaić, Stipe , December 12, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 11:38:15