филтри ˆ

Seeds of Fear

Collection materials.

Местоположение

Езици

 • Български

Име на колекцията

 • Семена на страха

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • правна и / или финансова документация: 10-99
 • публикации: 10-99
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
 • снимки: 10-99

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

 • диаспора

Дата на създаване

 • 1945

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Подкрепящи

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

 • parts are closed to the public

Публикации

 • Василев, Ванцети 1991 [2011]. Семената на страха. София: Мисъл 90 [Издателско ателие Аб].

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

Василев, Ванцети. Паралелни повествования. В: Свободно поетическо общество - http://freepoetrysociety.com/articles/collection-courage (12.11.2018).

Vassilev, Vantzeti Dimitrov, interview by Kasabova, Anelia Dr., January 05, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-11-12 12:40:10