филтри ˆ

Fondul de carte Raţiu–Tilea la BCU Cluj–Napoca

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Италиански
 • Немски
 • Румънски
 • Унгарски
 • Френски

Име на колекцията

 • Ion RaţiuViorel V. Tilea Books Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • публикации: 1000-

Географски обхват

 • регионален

Основател

Дата на създаване

 • 1939

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Pintilescu, Corneliu

Списък библиография

BCU Cluj-Napoca. 2009. “Inaugurarea Bibliotecii Raţiu – Tilea la Biblioteca Centrală Universitară ‘Lucian Blaga’ Cluj” (The inauguration of the Raţiu–Tilea Library at the Lucian Blaga Central University Library Cluj-Napoca). Buletin Informativ: Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca 8: 2–4. Accessed November 14, 2017. http://aleph.bcucluj.ro/doc/buletin8.pdf

BCU Cluj-Napoca. 2017. “Donaţii şi donatori de prestigiu: Raţiu, Ion” (Donations and prestigious donors: Raţiu, Ion). Accessed November 14, 2017. ttps://www.bcucluj.ro/ro/despre-noi/donaţii-şi-donatori-de-prestigiu#pitariu. BCU Cluj-Napoca. 2017, “Donaţii şi donatori de prestigiu: Tilea, Viorel Virgil” (Donations and prestigious donors: Tilea, Viorel Virgil). https://www.bcucluj.ro/ro/despre-noi/dona%C5%A3ii-%C5%9Fi-donatori-de-prestigiu#szabo

Buzle, Nicolina. 2009. “‘Eu sunt un fel de peregrin transilvan şi revin în ţară ...’ – Interviu cu Indrei Raţiu.” (“I am a kind of a Transylvanian wanderer and I am returning to my homeland ... ” – interview with Indrei Raţiu). BiblioRev 17.  Accesed November 14, 2017. https://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr17/biblio2.html.

Costea, Lavinia Snejana, interview by Pintilescu, Corneliu, November 27, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-11 15:44:39