филтри ˆ

Artpool Performance Archive

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Испански
 • Италиански
 • Немски
 • Унгарски
 • Френски

Уебсайт

Име на колекцията

 • Artpool Performance Archive

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • видео записи: 500-999
 • звукови записи: 100-499
 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 100-499
 • публикации: 1000-

Географски обхват

 • международен

Дата на създаване

 • 1979

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • visits by appointments

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Schuller, Gabriella

Списък библиография

-          Bryzgel, Amy: Performance Art in Eastern Europe since 1960, Manchester UP, Manchester, 2016

-          Cseh-Varga, Katalin: The Hungarian Avant-Garde in Late Socialism: Art of the Second Public Sphere, I. B. Tauris, London, 2018.

-          Cseh-Varga, Katalin – Czirak, Adam (eds.): Performance Art in the Second Public Sphere. Event-Based Art in Late Socialist Europe, Routledge, London, 2018

Kemp-Welch, Klara: Antipolitics in Central European Art. I. B. Tauris, London, 2014

2020-12-06 16:52:54