филтри ˆ

Shevardnadze, Eduard Ambrosiyevich 

Местоположение

Място на раждане

  • Mamati, Georgia

Дата на раждане

  • 1928

Дата на смърт

  • 2014
2017-07-06 13:27:08