филтри ˆ

FV 112/15 Group Collection

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Словенски
 • Хърватски

Име на колекцията

 • FV 112/15 Group Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 100-499
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 100-499
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

 • локален

Основател

Дата на създаване

 • 1981

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • visits by appointments

Публикации

 • Petja Grafenauer, Nikolai Jeffs, Neven A. Korda, and Rawley Grau. FV: alternativa osemdesetih = alternative scene of the eighties. ed. Breda Škrjanec. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2008.

Списък библиография

1. Petja Grafenauer Krnc, Nikolai Jeffs, Neven Korda. FV : alternativa osemdesetih = alternative scene of the eighties. Ljubljana; 2008; Mednarodni grafični likovni center.


2. Nina Peče. FV. Alternativna kulturno-umetniška produkcija. Univerza v Ljubljani : Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2003.


3. Tomica Šuljić. To je bila alternativa. Mladina 48, 28. 11. 2008. Accessed November 2016, http://www.mladina.si/45527/to-je-bila-alternativa/

4. Damjana Kolar. FV, Alternativa osemdesetih. Mladina 47, 20. 11. 2008. Accessed August 2016. http://www.mladina.si/45418/fv-alternativa-osemdesetih/

5. Petja Grafenauer Krnc. FV, alternativa osemdesetih. Accessed August 2016. http://www.napovednik.com/dogodek89518_fv_alternativa_osemdesetih_let

6. Neven Korda Andrič. Alternativna kulturna produkcija. Univerza v Ljubljani : Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2008.

Škrjanec, Breda , interview by Rendla, Marta , August 25, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

Korda, Neven , interview by Rendla, Marta , January 17, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 13:53:47