филтри ˆ

Publication: Anton Vovk. V spomin in opomin. Osebni zapisi škofa Antona Vovka od 1945. do 1953. (Remembrance and admonition), 2003. Book

Местоположение

Начална година на събитието

  • 2003

Събитие на

2018-02-12 17:39:38