филтри ˆ

Vaclovas Aliulis collection

Местоположение

Езици

  • Литовски

Име на колекцията

  • Vaclovas Aliulis collection, Lithuanian Central State Archives, fond R-945, inventory 1.

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

  • международен

Дата на създаване

  • 2003

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

Списък библиография

Streikus, Arūnas, interview by Grybkauskas, Saulius, July 05, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Agurkis, Vaidas , interview by Grybkauskas, Saulius, May 17, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Katilius, Algimantas, interview by Grybkauskas, Saulius, August 29, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 08:27:32