филтри ˆ

Theater in der Wende Sammlung

Местоположение

Езици

 • Немски

Име на колекцията

 • Collection 'Theatre in the Wende'

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • видео записи: 100-499
 • звукови записи: 10-99
 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 100-499
 • публикации: 1000-
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

 • Zolchow, Sabine

Географски обхват

 • национален

Дата на създаване

 • 1989

Място на създаване

Създатели на съдържание

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

 • completely open to the public

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Demeter, Laura

Списък библиография

Zolchow, Sabine, interview by Demeter, Laura, August 12, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:30:35