филтри ˆ

Alexandru Călinescu - Colecție privată

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Румънски
 • Френски

Име на колекцията

 • Alexandru Călinescu Private Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • публикации: 1000-
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 0-9
 • техническо оборудване (пишещи машини, размножителни устройства, аудио-видео оборудване, и т.н.): 0-9

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

 • регионален

Основател

Дата на създаване

 • 1971

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Petrescu, Cristina
 • Pătrăşconiu, Cristian Valeriu

Списък библиография

Călinescu, Alexandru. 2018. “Viața mea povestită de Securitate” (My life narrated by the Securitate). Marginalia, July 7. Accessed October 29, 2018. https://www.marginaliaetc.ro/alexandru-calinescu-viata-mea-povestita-de-securitate/

Ciuhu, Iulia. 2015. “Mărturiile lui Alexandru Călinescu, intelectualul interzis de comunişti” (The recollections of Alexandru Călinescu, the intellectual banned by the communists).  Adevărul de Iași, November 15. Accessed October 29, 2018. https://adevarul.ro/locale/iasi/marturiile-alexandru-calinescu-intelectualul-interzis-comunisti-sotia-fost-admitere-doilea-m-am-razbunat-m-am-insurat-ea-1_563ddba4f5eaafab2c61c40a/index.html

Constantin, Anca. 2018. “Lectura îți dă discernământ: Interviu cu Alexandru Călinescu” (Reading creates discerning persons: Interview with Alexandru Călinescu). Cuzanet, July 6. Accessed October 29, 2018. http://www.cuzanet.ro/interviu/alexandru-calinescu-lectura-iti-da-discernamint.html

Popa, Cristinel C. 2009. “Semnătură refuzată lui Alexandru Călinescu” (Alexandru Călinescu’s signature refused). Jurnalul, April 10. Accessed October 29, 2018. https://jurnalul.antena3.ro/scinteia/special/semnatura-refuzata-lui-alexandru-calinescu-503927.html 

Călinescu, Alexandru, interview by Pătrăşconiu, Cristian Valeriu , August 30, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:38:28