филтри ˆ

Olasz Sándor magángyűjteménye a betiltott Tiszatáj folyóiratról

The Private collection of Sándor Olasz, editor of Tiszatáj, a journal banned in the 1980s, about critical, nonconformist literature. The collection is owned by Sándor Olasz’s family: his widow and son.

Местоположение

Езици

 • Унгарски

Име на колекцията

 • Olasz, Sándor Private Collection of Banned Literature

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • други произведения на изкуството (които не могат да бъдат класифицирани като картини, скулптури, графики и др.): 10-99
 • звукови записи: 10-99
 • публикации: 500-999
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 1000-
 • снимки: 100-499

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

 • национален

Основател

Дата на създаване

 • 1973

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Képiró, Ágnes

Списък библиография

Baranyai, Éva Berta, interview by Képiró, Ágnes , October 30, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Olasz, Attila, interview by Képiró, Ágnes , October 30, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:39:54