филтри ˆ

Posudek na román Josefa Škvoreckého "Zbabělci", 1959

Местоположение

Езици

  • Чешки

Година на създаване

  • 1959

Сигнатура

  • 318-1-2

Кредити

  • Security Services Archive (ABS)

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kůželová, Michaela
  • Šámal, Petr

Списък библиография

"Preliminary inventory of the Collection 318 Hlavní správa tiskového dohledu (Central Press Supervision Authority)." https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-318.pdfAccessed October 28, 2017.

Dokoupil, Blahoslav a kol. 1994. Slovník české prózy 1945–1994. Ostrava: Sfinga.

ÚČL AV ČR. 2013. "Slovník české literatury po roce 1945: Josef Škvorecký." Last modified January 5. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=439. 

2018-11-14 09:44:41