филтри ˆ

Vovk, Anton. Pridiga 1. septembra 1957. Rokopis.

Thumbnail

Местоположение

Езици

  • Словенски

Създател

Година на създаване

  • 1957

Сигнатура

  • NŠAL 333, box 80

Кредити

  • Photo: Petar Bagarić

    Credits: Archiepiscopal Archives in Ljubljana

Избрани пример от

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Bagarić, Petar
2018-02-12 17:37:39