филтри ˆ

Stasiv-Kalynets, Iryna 

Местоположение

Място на раждане

  • Lviv, Ukraine

Дата на раждане

  • 1940

Дата на смърт

  • 2012

Създател

Притежател на

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kulick, Orysia Maria

Събрал материали за

Списък библиография

Yezerska, Iryna, interview by Kulick, Orysia Maria, March 24, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-09-07 23:05:51