филтри ˆ

Zoltán Kallós - Colecție privată etnografică

Местоположение

Езици

  • Унгарски

Име на колекцията

  • Zoltán Kallós Museum and Ethnographic Centre

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • звукови записи: 1000-
  • приложно изкуство (народно изкуство, декоративно изкуство и др.): 1000-
  • публикации: 500-999
  • снимки: 1000-

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

  • национален

Основател

Дата на създаване

  • 1942

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Jánosi, Csongor

Списък библиография

ÁBTL – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (Historical Archives of the Hungarian Security Services)

            ÁBTL 1.11.4. BM III/I. Csoportfőnökség és jogelődeinek iratai. II. sorozat Információs jelentések (1957) 1962-1990 (Records of the Ministry of Interior’s III/I. Group Directorate and its predecessors 2nd series Informative Reports (1957) 1962-1990). Romania. T-2/1975/1. 7 box.

ACNSAS – Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (Archive of the National Council for the Study of Securitate Archives)

            P – fond Penal (Penal Fonds), file 051484.

Kallós. Zoltán. 2014. Balladás könyv (The Ballad Book). Válaszút: Kallós Zoltán Alapítvány.

Könczei, Ádám and Csongor Könczei. 2004. Táncház: Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Dance House: Writings about the Transylvanian Dance House). Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.

Könczei, Ádám. 1998. Házatlan csiga: Könczei Ádám naplój, 1946-1983 (Snail Without a House: Könczei Ádám’s Diary,1946-1983). Kolozsvár: Tinivár.

Paleolog, Andrei. 1981. “Etape în realizarea evidenței patrimoniului cultural național” (Stages in Realization of Records of the National Cultural Heritage). In Revista Muzeelor, no. 9/1981: 36–43.

Sebő, Ferenc, ed. 2007. A táncház sajtója: Válogatás a korai évekből 1968-1992 (The Dance House Press: A Selection from the Early Years 1968-1992). Budapest: Timp – Hagyományok Háza.

Székely, Melinda. 2005. “Élő tárgy–halott tárgy.” (Live Object-Dead Object). In Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára (The Yearbook of the János Kriza Ethnographic Society 13. Studies for Klára Gazda's 60th Birthday), edited by Vilmos Keszeg and Tekla Tótszegi. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.

 

Kallós, Zoltán, interview by Jánosi, Csongor , September 21, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 13:59:34