филтри ˆ

Second Directorate of the Soviet Lithuanian KGB

Местоположение

Езици

  • Руски

Име на колекцията

  • The Second Directorate of the Soviet Lithuanian KGB

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-

Оператор(и)

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • международен

Основател

Дата на създаване

  • 1944

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • parts are closed to the public

Публикации

  • No publications.

[!]hasAuthorsOfEntry

Списък библиография

Gečiauskas Geistys, interview by Grybkauskas, Saulius, September 19, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

Remeika Kęstutis, interview by Grybkauskas, Saulius, September 22, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 08:28:02