филтри ˆ

Srđan Hofman Zbirka

Srđan Hofman (early 1980s)

Местоположение

Езици

  • Сръбски

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • други произведения на изкуството (които не могат да бъдат класифицирани като картини, скулптури, графики и др.): 10-99
  • музикални записи: 10-99
  • публикации: 100-499

Оператор(и)

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • регионален

Основател

Дата на създаване

  • 1967

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

  • visits by appointments

Публикации

  • Veselinović-Hofman, Mirjana. 2003. Fragmente zur musikalischen Postmoderne. Pieterlen/Bern: Peter Lang.

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Oparnica, Zeljka

Списък библиография

Hiekel, Jörn Peter. Utz, Christian, eds. 2016. Lexicon Neue Musik. Stuttgart/Kassel: Metzler&Bärenreiter.

Romanou, Katy, ed. 2009. Serbian and Greek Art Music. A Patch to Western Music History. Bristol/Chicago: Intellect.

Veselinović-Hofman, Mirjana. 1997. Fragmenti o muzičkom postmodernizmu. Novi Sad: Matica srpska.

Veselinović-Hofman, Mirjana. 1983. Stvaralačka prisutnost evropske avangarde kod nas. Beograd: Univerzitet Umetnosti.

Veselinović-Hofman, Mirjana. 2003. Fragmente zur musikalischen Postmoderne. Pieterlen/Bern: Peter Lang.

Hofman, Srđan , interview by Oparnica, Zeljka, April 05, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 08:53:21