филтри ˆ

ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee lõpetamata uurimistoimikute kollektsioon Rahvusarhiivis

A typical front cover of a case file

The collection of incomplete investigative files at the National Archives of Estonia is an extensive, though partial, set of investigative files about people who were persecuted during the Soviet period. A significant part of the collection is made up of the files of persecuted cultural figures. The cases included in this collection were still open when the KGB was liquidated in 1991. 

Местоположение

Езици

  • Естонски
  • Руски

Име на колекцията

  • Collection of uncompleted investigative files of the State Security Committee of the ESSR 

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-

Оператор(и)

Основател

Дата на създаване

  • 1954

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

  • all closed to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Tammela, Mari-Leen
  • Tark, Triin

Списък библиография

Ohmann, Valdur, interview by Tammela, Mari-Leen , September 26, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-20 13:02:14