филтри ˆ

Opekar, Aleš  

Местоположение

Място на раждане

  • Praha, Prague, Czech Republic

Дата на раждане

  • 1957

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Bárta, Jan

Събрал материали за

Списък библиография

Český rozhlas. 2018. "Aleš Opekar." Accessed June 12. https://www.rozhlas.cz/lide/vltava/_osoba/480.

Popmuseum. 2018. "O nás." Accessed June 12. http://www.popmuseum.cz/about/about.php?l=cz

2019-01-31 22:14:03