филтри ˆ

Archive of Student Cultural Center

Местоположение

Езици

  • Сръбски

Име на колекцията

  • Archive of Student Cultural Center

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • публикации: 1000-

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

  • регионален

Дата на създаване

  • 1972

Място на създаване

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Radović, Sanja

Списък библиография

Djurić, Dubravka & Miško Šuvaković. 2006. Impossible Histories. Historical Avant-Gardes, Neo-Avant Gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918 - 1991. Cambridge: MIT Press.

Dragićević Šešić, Milena. (1992) 2012. Umetnost i alternative [Art and Alternatives]. Belgrade: Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU & Clio.

Dragićević Šešić, Milena. 2018. Umetnost i kultura otpora [Art and Culture of Resistance]. Belgrade: Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU & Clio.

Spaskovska, Ljubica. 2017. The Last Yugoslav Generation: the Rethinking of Youth Politics and Cultures in Late Socialism. Manchester: Manchester University Press.

Gavran, Ljubinka, interview by Radović, Sanja , March 30, 2018, August 29, 2018, April 04, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 10:43:15