филтри ˆ

Tower Museum of Petko Ogoyski

Петко Огойски в дома си сред част от книгите си. Петко Огойски в дома си сред част от книгите си.

Местоположение

Езици

 • Български

Име на колекцията

 • Кула-музей със зъбчати бойници

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • други произведения на изкуството (които не могат да бъдат класифицирани като картини, скулптури, графики и др.): 100-499
 • картини: 10-99
 • правна и / или финансова документация: 10-99
 • публикации: 10-99
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
 • снимки: 10-99

Оператор(и)

Собственик/ци

Основател

Дата на създаване

 • 1950

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • visits by appointments

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

Иванова, Пенка 2012. Видях го със сърцето си. Книга за видния писател и общественик Петко Огойски. София: "Български писател".  

Ogoyski, Petko G. Mihaylov, interview by Kasabova, Anelia Dr., August 06, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-10-25 09:24:45