филтри ˆ

Mihnea Berindei - Colecția de la Institutul de Istorie A. D. Xenopol din Iași

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Немски
 • Румънски
 • Френски

Име на колекцията

 • Mihnea Berindei Collection at the A. D. Xenopol Institute of History (Iași)

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • публикации: 100-499
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
 • снимки: 10-99

Участник/ци в събирането

 • Dobrincu, Dorin

Географски обхват

 • национален

Основател

Дата на създаване

 • 1970

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Cusco, Andrei

Списък библиография

Dobrincu, Dorin. 2017. „De la Paris și Veneția la Iași: biblioteca și arhiva Mihnea Berindei” (From Paris and Venice to Iași: Mihnea Berindei's library and archive). Archiva Moldaviae. Volume IX: 493-509. 

Dobrincu, Dorin, interview by Cușco, Andrei, August 14, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 14:01:08