филтри ˆ

Inszenierungsdokumentationen

Archivwagen

Местоположение

Езици

 • Немски

Име на колекцията

 • Theatre Performance Documentation

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • видео записи: 500-999
 • графика: 1000-
 • други произведения на изкуството (които не могат да бъдат класифицирани като картини, скулптури, графики и др.): 100-499
 • звукови записи: 100-499
 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 1000-
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 1000-
 • снимки: 1000-

Географски обхват

 • международен

Дата на създаване

 • 1966

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

 • completely open to the public

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Demeter, Laura

Списък библиография

Sara, Örtel, interview by Demeter, Laura, October 25, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 15:43:19