филтри ˆ

Frunză, Victor 

Victor Frunză

Местоположение

Място на раждане

  • Râmnicu Sărat, Romania

Дата на раждане

  • 1935

Дата на смърт

  • 2007

Притежател на

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Opriș, Andreea Iustina

Събрал материали за

Списък библиография

2018-07-20 15:23:19