филтри ˆ

Pavao Tijan Collection

Pavao Tijan after WWII.

Местоположение

Езици

 • Български
 • Испански
 • Италиански
 • Македонски
 • Немски
 • Руски
 • Хърватски

Име на колекцията

 • The Pavao Tijan Papers

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • публикации: 100-499
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 1000-

Географски обхват

 • диаспора
 • международен
 • национален

Основател

Дата на създаване

 • 1945

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Kljaić, Stipe

Списък библиография

Luetić Tijan, Nedjeljka. 1980. Krov i kruh: deset godina u okupiranoj Hrvatskoj (1945-1955) [Roof and Bread: Ten Years in Occupied Croatia (1945-1955)]. Munich - Barcelona: Knjižnica Hrvatske revije.

Luetić Tijan, Nedjeljka. 2014. Život Pavla Tijana [The life of Pavao Tijan]. Zagreb: Matica hrvatska.

Moguš, Milan et al. 2011. HAZU: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (1861.-2011.) [HAZU: Croatian Academy of Sciences and Arts (1861.-2011.)]. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Švab, Mladen. 1997. „In memoriam – Pavao Tijan (1908.-1997.)“ Radovi Leksikografskog zavoda vol. 6: 127-130.

Vuković, Marinko, interview by Kljaić, Stipe , May 15, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 14:01:26