филтри ˆ

Archiwa Przełomu 1989-1991

Местоположение

Езици

 • Полски

Име на колекцията

 • The Archives of Transition 1989-1991

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • звукови записи: 100-499
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
 • снимки: 1000-

Участник/ци в събирането

Географски обхват

 • национален

Дата на създаване

 • 2013

Място на създаване

Избрани примери

Достъп

 • visits by appointments

Публикации

 • Kubaś, Robert, Justyna Orysiak-Kalbarczyk, and Małgorzata Lipińska. Nasi w Sejmie i w Senacie: Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później. Warszawa: Kancelaria Senatu, 2015.

  Polska. Archiwa Przełomu 1989-1991: 5 lat projektu. Warszawa: Kancelaria Senatu, 2015.

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Gospodarczyk, Hanna

Списък библиография

Kubaś, Robert, interview by Gospodarczyk, Hanna , August 23, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Orysiak, Justyna, interview by Gospodarczyk, Hanna , August 23, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 17:43:07