филтри ˆ

Feministička zbirka Lydie Sklevicky

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Сръбски
 • Хърватски

Име на колекцията

 • Lydia Sklevicky Feminist Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • видео записи: 0-9
 • публикации: 100-499
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): unknown quantity
 • снимки: unknown quantity

Участник/ци в събирането

 • Starčević Štambuk, Anamarija

Географски обхват

 • международен

Основател

Дата на създаване

 • 1990

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • visits by appointments

Публикации

Част от мрежа

MISSING:hasAuthorsOfEntry

 • Bencetić, Lidija

Списък библиография

1.Kašić, Biljana. ˝Lydia Sklevicky 1952-1990˝, Časopis za suvremenu povijest (Zagreb),  vol 22, br 1-2 (1990), 257-260.

2. Rihtman-Auguštin, Dunja. ˝Lydia Sklevicky (1952-1990). In memoriam˝, Oko (Zagreb), br 3 (1990), 26.

3. Sklevicky, Lydia. 1996. Konji, žene, ratovi. Ed. Dunja Rithman Auguštin, Zagreb: Druga

4. Iveković, Rada. ˝Lydiji začinjavki˝. Kruh i ruže (Zagreb), br 3 (1995), 26-27.

5. Kašić, Biljana. ˝Ženska povijesna priča˝. Kruh i ruže (Zagreb), br 3 (1995), 36-37.

6. Rihtman Auguštin, Dunja. ˝Lydia: Potraga za spoznajama koje će uznemiriti naše znanje˝. Kruh i ruže (Zagreb), br 3 (1995), 20-22.

Starčević Štambuk, Anamarija, interview by Bencetić, Lidija , March 01, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 09:29:19