филтри ˆ

Goma Movement Ad-Hoc Collection at CNSAS

Местоположение

Езици

  • Румънски

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 100-499
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
  • снимки: 10-99

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • международен

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

  • Goma. Paul. 2005. Culoarea curcubeului ‘77: Cutremurul oamenilor. Cod “Bărbosul:” Din dosarele Securităţii, 1957-1977 (The colour of the rainbow 1977: The earthquake of people. Code-name “Bearded Man:” From the files of the Securitate, 1957-1977). Iaşi: Polirom.

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Petrescu, Cristina

Списък библиография

ACNSAS, Informative Fonds, File I 2217.

ACNSAS, Penal Fonds, File P 313.

Goma, Paul. 1979. Le tremblement des hommes. Paris: Seuil.

Goma, Paul. 1990. Culoarea Curcubeului ’77. Bucharest: Humanitas.

Goma, Paul. 2005. Culoarea Curcubeului ’77: Cod ‘Bărbosul’ (The colour of the rainbow ’77: Codename ‘Bearded man). Iași: Polirom.        

Petrescu, Cristina. 2013. From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania. Bucharest: Editura Enciclopedică.

Petrescu, Dragoș, interview by Pătrăşconiu, Cristian Valeriu , October 11, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 11:49:13