филтри ˆ

Herta Müller - Colecție Ad-hoc la CNSAS

Местоположение

Езици

  • Немски
  • Румънски

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 0-9
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
  • снимки: 0-9

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • международен

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

  • Müller, Herta. 2009. Cristina und ihre Attrappe oder Was (nicht) in den Akten der Securitate steht  (Cristina and her dummy or What is (not) written in the Securitate’s files). Göttingen: Wallstein.

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Marin, Manuela

Списък библиография

ACNSAS, Informative Fonds, file 233477 vol. 1-3

Petrescu, Cristina. 2013. “When Dictatorships Fail to Deprive of Dignity: Herta Müller's 'Romanian Period'.” In  Herta Müller: Politics and Aesthetics. Edited by Bettina Brandt, Valentina Glajar, 57-86. Lincoln: University of Nebraska Press.

 

Petrescu, Dragoș, interview by Marin, Manuela, September 10, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 17:11:16