филтри ˆ

Pressconference

На пресконференция по повод Международния ден на архивите 9 юни Държавна агенция „Архиви“ представя архива на президента Желю Желев, подарен от наследниците на първия български демократично избран държавен глава. Председателят на ДА „Архиви” доц. Михаил Груев определя новото постъпление като едно от най-значимите в архивите за последното десетилетие, защото в него е събрана историята на прехода. 

Местоположение

Уебсайт

Начална година на събитието

  • 2015

Основни актьори

Документи за събитието

  • Личният архив на президента д-р Желю Желев – най-новото ценно дарение в българските архиви, 2015. News10bg. http://news10.bg/?p=45925 (03.02.2018).

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kasabova, Anelia Dr.

Събитие на

2019-02-18 10:51:05