филтри ˆ

“Enough - We Won’t be Silent Anymore!” Archives of the Transition in Blagoevgrad 1989-1991

Местоположение

Начална година на събитието

  • 2014

Документи за събитието

  • Изложбата е отразена от местни и централни медии, от Българско национално радио Благоевград. Таблата на изложбата са качени на интернет страницата на Югозападния университет "Неофит Рилски" (http://www.digiarchive.swu.bg/prehod.html).

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kasabova, Anelia Dr.
2019-02-23 10:18:37