филтри ˆ

Binka Zhelyazkova Film Collection

Местоположение

Езици

  • Български

Уебсайт

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 0-9
  • публикации: 100-499
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
  • снимки: 500-999
  • филм: 0-9

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

  • международен

Основател

Дата на създаване

  • 1951

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

Пеева, Адела 2015. Жени режисьори в българското игрално кино. http://jeni-bg-kino.com/

Статулов, Деян 2014. Идеологическата цензура в българското игрално кино (1948 – 1989). Механизми на функциониране. Дис. ИИИзк – БАН.

Христова, Наталия 2005. Специфика на българското „дисидентство“. Пловдив:  Летера.

Христова, Наталия 2015. Българският случай: Култура, власт и интелигенция 1944 – 1989 г. София: Нов български университет.

Станимирова, Неда 2012. Кинопроцесът – „замразен временно“. Български игрални филми 1950-1970 в документи, спомени, анализи. София: Логис.

Биков, Коста 2011. В очакване на новите уроци по стъписване. В: Култура, бр. 38 (2656), 11.11.2011. http://www.kultura.bg/bg/article/view/19002 (17.08.2017)

Янакиев, Александър 2003. Cinema.bg. София: Титра.

Христова, Наталия 2000. Власт и интелигенция. Българският скандал „Солженицин“ 1970-1974. София: Издателско ателие Аб. http://eprints.nbu.bg/518/1/vlast.pdf (17.08.2017)

Братоева-Даракчиева, Ингеборг 2013. Българско игрално кино: от Калин Орелът до Мисия „Лондон“. София: ИИИзк – БАН.

Гарболевски, Евгения 2011. Четири шедьовъра на българското кино. - Електронно списание LiterNet, 21.07.2011, № 7 (140). http://liternet.bg/publish26/evgenia-garbolevski/bylgarsko-kino.htm (17.08.2017)

Христова, Наталия 2007. Българските интелектуалци през втората половина на ХХ век. Монд дипломатик. 02 февруари. http://bg.mondediplo.com/article142.html (17.08.2017)

Янакиев, Александър (Ред.) 2000. Енциклопедия Българско кино. София: Титра.

Станимирова, Неда 2011. Ако не бяха забраните на филмите и проектите ѝ... В: Култура, бр. 38 (2656), 11.11.2011. http://www.kultura.bg/bg/article/view/19002 (17.08.2017)

Станимирова, Неда 1984. Български кинорежисьори. София: Наука и изкуство.

Матеева, Боряна 2011. Спомен за единствената Бинка Желязкова. В: Култура, бр. 38 (2656), 11.11.2011. http://www.kultura.bg/bg/article/view/19002 (17.08.2017)

Станимирова-Крънзова, Неда 2013. Спомен за Бинка Желязкова. - Дума, бр. 159, 12 юли 2013. http://www.duma.bg/node/58195
(17.08.2017)

Гарболевски, Евгения 2011. Тихи революции: Метаистория, репресия и бунт през 60-те години на 20. век. София: ИК “Светулка”.

Божинова, Искра 2011. Тревогите на храбрия творец Бинка Желязкова. В: Култура, бр. 38 (2656), 11.11.2011. http://www.kultura.bg/bg/article/view/19002 (17.08.2017)

Kovacheva, Antonia, interview by Kasabova, Anelia Dr., August 24, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-02-12 17:24:06