филтри ˆ

Ganev, Hristo Kostadinov 

Местоположение

Място на раждане

  • Pavel Banya, Bulgaria

Дата на раждане

  • 1924

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

Дюлгеров, Георги 2014. Христо Ганев навърши 90! В: Култура, бр. 30 (2779), 19.09.2014. http://www.kultura.bg/bg/article/view/22526 (17.08.2017)

Матеева, Боряна 2014. Христо Ганев навърши 90! В: Култура, бр. 30 (2779), 19.09.2014. http://www.kultura.bg/bg/article/view/22526 (17.08.2017)

Дончева, Гергана 2014. Христо Ганев – творецът с безкомпромисна мяра за нравственост. В: Кино, 4-5, 37-39.

Христова, Наталия 2015. Българският случай: Култура, власт и интелигенция 1944 – 1989 г. София: Нов български университет.

Станимирова, Неда 2012. Кинопроцесът – „замразен временно“. Български игрални филми 1950-1970 в документи, спомени, анализи. София: Логис.

Янакиев, Александър 2003. Cinema.bg. София: Титра.

Панчев, Панчо 2014. Моят неподозиращ това приятел. В: Дума, бр. 177,  04.08.2018 (17.08.2017) http://www.duma.bg/node/82781 (17.08.2017)

Статулов, Деян 2014. Идеологическата цензура в българското игрално кино (1948 – 1989). Механизми на функциониране. Дис. ИИИзк-БАН.

Грозев, Александър 2014. Христо Ганев навърши 90! В: Култура, бр. 30 (2779), 19.09.2014. http://www.kultura.bg/bg/article/view/22526 (17.08.2017)

Братоева-Даракчиева, Ингеборг 2013. Българско игрално кино: от Калин Орелът до Мисия „Лондон“. София: ИИИзк.

Христова, Наталия 2000. Власт и интелигенция. Българският скандал „Солженицин“ 1970-1974. София: Издателско ателиа Аб.

Янакиев, Александър (Ред.) 2000. Енциклопедия Българско кино. София: Титра.

Христова, Наталия 2005. Специфика на българското „дисидентство“. Пловдив:  Летера.

2017-12-06 17:04:34