филтри ˆ

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Местоположение

Дата на създаване

  • 2007

Акроним (ако има)

  • КРДОПБГДСРСБНА [CRDOPBGDSRSBNA]

Вид организация

  • Archive

Операционен тип

  • Government/State organisation

Роля „Участник в събирането“

2018-07-29 14:16:53