филтри ˆ

Subculturile tineretului - Colecție ad-hoc de la CNSAS

Местоположение

Езици

  • Румънски

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • публикации: 0-9
  • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
  • снимки: 10-99

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • международен

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

  • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Marin, Manuela

Списък библиография

ACNSAS, Fond Documentar (Documentary fonds), files: D 8833 vol. 10, 11, 14, 15, 18, 25, 36, 41, 43, 45, 47, 50, D 8687, D 12550 vol. 1, D 13365 vol. 1, D 18306 vol. 7, 11.

ACNSAS, Fond Informativ (Informative fonds), files: I 3032 vol. 1–3, I 855732 vol. 1, I 906390;

ACNSAS, Fond Penal (Penal Fonds), files: P 14400, vol. 1–3

Burlacu, Liviu. 2009. “Preventive Measures Used by the Securitate.” In Learning History through Past Experiences: Ordinary Citizens under the Surveillance of Securitate during the 1970–1980s. Edited by Virgiliu Țârău, 64–66. Bucharest: Editura CNSAS, 2009.

Ryback, Timothy W.  1990. Rock around the Bloc: A History of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet Union. Oxford: Oxford University Press.

Țârău, Virgiliu, interview by Marin, Manuela, July 15, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 17:20:09